tiến độ thi công chung cư home city trung kính ngày 28/12/2014

Đến chiều ngày 28/12/2014 dự án chung cư home city trung kính đã đổ xong sàn tầng 2 và lên cốt sàn tầng 3. Chủ đầu tư văn phú dự kiến trước tiết dương lịch sẽ hoàn thiện xong sàn tầng 3.đường vào du an thi cong 28 thi cong thi cong2