mặt bằng chi tiết tòa V2 chung cư home city trung kính

măt bằng v2

Tòa tháp V2 chung cư Home City Trung Kính với thiết kế xây dựng cao 30 tầng trong đó 4 sàn thương mại và 26 tầng ở, Mỗi sàn thiết kế với 11 căn hộ diện tích từ 65,4m2 – 109,4 m2 bao gồm các căn hộ 2 – 3 phòng ngủ. Mỗi sàn bao gồm 4 căn 3 PN, 7 căn 2 PN.

Thiết kế căn hộ 109,34 m2, 3 PN, 2WC

V2 A1B-109,34

Thiết kế căn hộ 65,4 m2, 2 PN, 2WC

V2-B3,1-65,4

 Thiết kế căn hộ 69,95 m2, 2 PN, 2WC

V2-B1A2-69,95-

 Thiết kế căn hộ 85,17 m2, 3 PN, 2WC

V2-A5-81,68

 Thiết kế căn hộ 81,68 m2, 3 PN, 2WC

V2-A3-81,68

 Thiết kế căn hộ 68,16 m2, 2 PN, 2WC

V2-68,16

 Thiết kế căn hộ 68,31 m2, 2 PN, 2WC

V2&V3-B5A-68,31

 Thiết kế căn hộ 68,77 m2, 2 PN, 2WC

V2&V3-B4A-68,77

 Thiết kế căn hộ 109,34 m2, 2 PN, 2WC

V2&V3-B4A1-67,36

 Thiết kế căn hộ 89,77 m2, 3 PN, 2WC

V2-&-V3-A4-89,77

 Thiết kế căn hộ 70,4 m2, 2 PN, 2WC

V2-B7-70,4